23. januar 2006

 

Fellesuttalelse fra Kontaktgruppen mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd:

 

 

€ Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet som må respekteres, men denne friheten innebærer også et stort ansvar.

 

€ Karikaturtegningene trykket i Jyllandsposten og i Magazinet krenker religiøse følelser.

€ Ytringer må ikke møtes med vold og trusler. Vi tar avstand fra trusler mot dem som ytrer seg.

Vi viser for øvrig til følgende kronikker og innspill i mediene:

 

Vebjørn Horsfjord, ass.generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Publisert i Vårt Land 14.1.2006:

 

Shoaib Mohammad Sultan, tidl. sekretær i Islamsk Råd Norge

Publisert i VG 19.1.2006:

 

Pressemelding fra Kirkens Nødhjelp 10.1.2006