vartland.jpg

 

 

'Våre verdier kommer til kort'

 -  24.10.2008

 -  Side: 14

 

Forfatter: Erling Rimehaug erlingr@vl.no 22 310 428

 

Våre tradisjonelle verdier er utilstrekkelige i møte med de nye miljøutfordringene, fordi de er for menneskesentrerte. Det gjelder også menneskerettighetene.

 

Dag Hareide kastet denne brannfakkelen da Universitetsforlaget i går presenterte siste bok i serien om kulturell kompleksitet i det nye Norge. Verdier er tittelen på boka   men redaktørene Åse Røthing og Oddbjørn Leirvik sa at arbeidstittelen var «Norske verdier».

Avslører konfliktene. Mens mye av verdidebatten har handlet om å samle seg om felles verdier, satser boka snarere på å avsløre verdikonflikter og verdimangfold i vårt samfunn   og både muslimske og samiske verdier er oppe til drøfting.

Verdiprat kan brukes til nesten hva som helst. Det gjelder både kristne, humanistiske og muslimske verdier. Det er først når de skal anvendes i en konflikt at vi får se hva verdiene betyr, sa Leirvik.

Miljøutfordringene slik vi møter dem i dag er mye mer utfordrende, fordi det er så lang avstand mellom årsak og virkning. Det gjør at demokratiet har vanskelig for å håndtere dem, fordi de som rammes, ikke har stemmerett, påpekte Dag Hareide, rektor ved Nansenskolen.

Blant dem som rammes, er dyrene. Men stort sett begrunnes miljøengasjement antroposentrisk.

Tankegangen er at vi må ta vare på naturen fordi det ellers vil ramme våre etterkommere, sa Hareide, som mente vi trenger en begrunnelse for at naturen er verdifull i seg selv, uavhengig av mennesket.

Respekt for det levende. Den gylne regel blir ofte framhevet som en god allmennmenneskelig leveregel. Men den fungerer bare på relasjoner mellom mennesker.

Det nytter ikke å si: Gjør mot grisen slik du vil at grisen skal gjøre mot deg, sa Hareide, som innrømmet at vi er nødt til å gi mennesket en annen verdi enn dyrene. Men det er likevel viktig at hensynet til menneskehetens framtid ikke er den eneste begrunnelsen for vårt forhold til miljøet.

Hareide mente at respekt for alt levende må bli en av våre grunnverdier. Problemet er å begrunne den. Han mente å finne en åpning for det i den religiøse skapertroen, men også i undringen over naturens mysterier.

Spennvidde. Den nye verdiboka spenner over et vidt register, fra Åse Røthings oppfordring til at skolen må bidra til å gjøre det attraktivt å være homofil til Espen Ottosens forsvar for angeren.

Bildetekst: Rektor ved Nansenskolen på Lillehammer, Dag Hareide, er bidragsyter i boka . Foto: Vårt land

 

©Vårt Land