Ytringsfrihet og drapstrusler

VG VG 2006-01-17

Av Vebjørn K. Selbekk

Side: 31

 

 

Forfatteren: Vebjørn K. Selbekk er redaktør i den kristne dagsavisen Magazinet. Jo større innflytelse islam får i et samfunn, dess dårligere kår blir det for ytringsfriheten, skriver Vebjørn K. Selbekk.

 

 

 

Det er positivt at VG-kommentator Anders Giæver på ledersidene (12.1.) tok tak i den viktige debatten om ytringsfrihet som har oppstått i kjølvannet av at Magazinet trykket de omstridte Muhammed-tegningene forrige uke.

Vi er imidlertid skuffet over at våre motiver for publiseringen blir trukket i tvil i samme artikkel. Den altoverveiende delen av norske muslimer er fredselskende og gode mennesker. Vi har ikke hatt noe ønske om å provosere eller såre tilhengerne av den islamske religion.

Det vi har villet gjøre, er å reise en debatt om hvilke utfordringer ytringsfriheten står overfor i en situasjon der islam vokser seg stadig sterkere i vår del av verden.

All historie og erfaring viser dessverre at jo større innflytelse islam får i et samfunn, dess dårligere kår blir det for ytringsfriheten. Muslimske nasjoner dominerer alle lister over land som notorisk undertrykker menneskerettighetene. Ikke minst ytringsfriheten.

Rystende drap

Hadde Anders Giæver bodd i et land som Iran - eller i mer moderate Egypt, for den saks skyld - ville han hatt store problemer med å kunne utøve sitt yrke på en fullt ut fri måte.

I dagens situasjon er faktisk denne islamske trusselen mot ytringsfriheten i ferd med å slå inn over den vestlige verden også. Hos oss kommer ikke angrepene fra makthavernes side. Her skjer det en snikinnskrenkning av ytringsfriheten på grunn av voldsutøvelse og trusler mot dem som bruker det frie ord - eller den frie strek - til å debattere eller kritisere islam. Det synes vi det er flere enn oss som har grunn til å være urolig over.

For eksemplene begynner dessverre å bli mange. Det mest ekstreme er selvfølgelig det rystende drapet på den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh, begått av en muslimsk fundamentalist på åpen gate i Amsterdam i november 2003. Han hadde tillatt seg å lage en film om islamsk kvinneundertrykkelse.

Det er heldigvis sjelden islamkritikk får så fatale følger i Europa. Men trusler fra muslimsk hold mot brukere av ytringsfriheten blir dessverre stadig mer vanlig i vår del av verden. Også her i Norge er det nå enkelte av oss som får føle dette på kroppen.

Alvorlig voldsangrep

Men problematikken er langt fra ny i landet vårt heller. Da forfatteren Salman Rushdie fikk utstedt fatwa mot seg, marsjerte hundrevis av muslimer gjennom Oslos gater til støtte for dødsdommen.

Attentatet mot Aschehoug-sjef William Nygaard i 1993 er alene en så graverende sak at den burde ha lært det norske samfunnet hvor viktig det er å kjempe mot denne typen muslimske voldsanslag mot ytringsfriheten.

For et par år siden gjennomførte en muslimsk ungdomsgjeng et alvorlig voldsangrep på det de trodde var en journalist i avisen Natt & Dag. Journalisten hadde skrevet en artikkel med et innhold som ungdomsgjengen mente hadde skjendet islam. Angrepet gikk uheldigvis utover en Oslo-mann som hadde samme navn som Natt & Dag-journalisten.

Vi så for øvrig noen av de samme udemokratiske kreftene i aksjon etter Carl I. Hagens tale til menigheten Levende Ord sommeren 2004. Frp-formannen kom til å sammenligne profeten Muhammed med Jesus Kristus på en måte som ikke falt spesielt heldig ut for førstnevnte. Snart kom det protester fra ambassadørene fra seks muslimske land mot at det var tillatt å omtale Muhammed på en slik måte her i Norge.

Et tankekors

Etter vår mening er møtet mellom islam og de åpne vestlige demokratier en av vår tids største og viktigste samfunnsdebatter. Men den må føres på samme måte som andre debatter i vår del av verden. Det betyr at vold eller trusler om vold aldri må få lov til å legge premissene for et offentlig ordskifte.

Anders Giæver gjør et poeng av at Magazinet aldri ville trykt noe som virket krenkende på den kristne tro.

Vårt svar er at populærkulturen og mediebildet som omgir oss i dag, allerede er fullt av innhold som virker støtende på kristne. Ta for eksempel Dan Browns bestselger «Da Vinci-koden», som også her i landet har solgt i et opplag på flere hundre tusen. Brown formidler fantasihistorien om at Jesus og Maria Magdalena skulle ha hatt et seksuelt forhold og fått barn sammen. Selvsagt grovt krenkende for den kristne tro.

Men så vidt oss bekjent har ikke Dan Brown mottatt drapstrusler fra kristne. Ikke behøver han å gå rundt med voldsalarm eller politibeskyttelse heller.

Men religionen islam skal altså være unntatt kritikk og debatt bare fordi noen av dem som bekjenner seg til den, er villig til å bruke vold for å undertrykke frie ytringer. Det bør være et tankekors for flere enn oss.

©VG