PRESSEMELDING

 

 

Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke vil sammen uttrykke vår støtte til jøder i Norge når de er redde for konsekvensene dersom frifinnelsen av Tore Tvedt blir stående. Hans grove og nedsettende ytringer om jødene er forkastelige. Jødene i Norge har krav på trygghet som andre borgere. Den norske rettsstaten må sikre utsatte gruppers sikkerhet. Vi er bekymret for at denne frifinnelsen kan bli oppfattet som en aksept av ytringer som oppfordrer og legitimerer vold mot jøder eller andre grupper av borgere.

 

Oslo, 24.05.07

 

For Islamsk Råd Norge,                       For Mellomkirkelig råd for Den norske kirke,   

 

Generalsekretær                                   Generalsekretær

 

 

 

Shoaib Sultan                                       Olav Fykse Tveit