15 Jeg sa ikke noe om hva slags panser det var, gjorde jeg vel?

Se flere bilder på kostymesiden min.
16
17
19

Opprettet 31.5.2003
Lise Hamre