{bilde av liv} Liv Thrap-Meyer
Førstekonsulent

Universitetsbiblioteket i Oslo
Det juridiske fakultetsbibliotek

Arbeid
Besøksadresse: Karl Johans gt. 47
Postboks 6713 St. Olavs plass
0130 OSLO
Telefon: +47 2285 9882 5 98 82
Telefax: +47 2285 9499 5 94 99
Epost: liv.thrap-meyer@ub.uio.no
Privat
Liljeveien 5c
0585 OSLO
+47 22 15 37 15
Arbeidsområde: Personal- og økonomikonsulent