INF1080

Her kommer jeg til å legge ut forskjellige dokumenter i forbindelse med INF1080.

Slides fra gruppetimene

 1. Ingen slides. :(

 2. Ingen slides. :/

 3. 3. gruppetime (4. og 5. forelesning)

 4. 4. gruppetime (6. og 7. forelesning)

 5. 5. gruppetime (8. forelesning)

 6. 6. gruppetime (9. og 10. forelesning)

 7. 7. gruppetime (11. og 12. forelesning)

 8. Ingen slides. :{

 9. 9 gruppetime (Førsteordens logikk: syntaks og representasjon (15. og 16. forelesning))

Andre skriv

 1. Mengdelære: et skriv om relasjonene "delmengde av" og "element i"

 2. Bevisføring i forbindelse med førsteordens logikk: et skriv angående oppgave 17.4 (a)