Innhold:

En side med navn

Oppgave om Vannevar Bush

Oppslagsverk

Oppgave 1

Oppgave 2

Kunst på internett

Dette er min første hjemmeside.

Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet "Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk" på http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/erklaring.pdf

Meg

Valid XHTML 1.0 Strict