Fuglekasse


Størrelse på vanlige fuglekasser (i cm):
FUGLEARTER: A B C D
Blåmeis, svartmeis, løvmeis 2,7 10 23 20
Kjøttmeis, svarthvit fluesnapper 3,2 12 25 23
Gråspurv, pilfink, vendelhals, rødstjert 4,0 12 25 23
Spurveugle 4,5 16-18 50-60 20-22
Stær, spettmeis 5,0 12-15 23-30 25
Perleugle, skogdue 8,5 18 42 35
Kattugle, haukugle, kvinand, laksand 10-12 25-30 50-60 35-40
Slagugle 16-18 30-35 60-70 43-50


Magnes Lille Leksikon
Tekst av: Magne Antonsen 1996

Kilde(r): Norsk Ornitologisk Forening.

Dato: 21. april 1996

www.uio.no/~magnea/mll