Du videresendes til Magne Flemmens ansattside, http://www.iss.uio.no/personer/vit-sos/magneof.html