Marit Grønvik Jahnsen.

Dette er et bilde av meg.

Mailen min

"Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk" Les mer her.

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!