Seksjon for helsefag

Etikkprogrammet

Publikasjoner

FRIDA

 

 

                                     

Marit Helene Hem


                                    Researcher, PhD

                                                                       

                                                                        CV

                                                                       

                                                                        PhD thesis: Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses. Fulltekst

 

                                                                        Abstract: Norsk | English

                                                                                                                                                

                                                                        Bladet “Forskningsetikk” har omtalt prosjektet: Les mer

 

 

 

Seksjon for helsefag

Institutt for sykepleievitenskap og helsefag

Postboks 1153 Blindern

0318 Oslo

Tlf.: 22 85 84 20 (a.)

       950 86664 (m.)

e-mail: m.h.hem@medisin.uio.no

 

 

Section for Health Science

Institute of Nursing and Health Sciences

P.O. Box 1153 Blindern

NO-0318 Oslo, Norway

tel: + 47 22 85 84 20 (work)

     + 47 950 86664 (m.)