Interface Dikter2


public interface Dikter2


Method Summary
 void behandlOrd()
          Denne metoden leser ord fra fil og legger dem inn i listestruktur i programmet.
 void førsteOrd(java.lang.String fil)
          Denne metoden velger et tilfeldig ord som blir det første ordet i en utfil.
 void nesteOrd(int antall)
          Denne metoden velger ut de resterende ordene til utfila.
 

Method Detail

behandlOrd

public void behandlOrd()
Denne metoden leser ord fra fil og legger dem inn i listestruktur i programmet.

førsteOrd

public void førsteOrd(java.lang.String fil)
Denne metoden velger et tilfeldig ord som blir det første ordet i en utfil.

nesteOrd

public void nesteOrd(int antall)
Denne metoden velger ut de resterende ordene til utfila.