Her er en samling med materiale jeg har produsert med LaTeX som forhåpentligvis har nytteverdi for flere enn meg selv.

Generelle oppsett

LaTeX-oppsett – for små artikler.
Survival Guide – oppsett for store skriveprosjekter.

Matematisk institutt

MathDept beamer-tema.
STORM beamer-tema for STORM-prosjektet.
masterfrontpage – pakke for forsider til masteroppgaver.
Dørskiltmal – for kontorene.
MFU – dokumentklasse for Matematisk fagutvalg.
Quizmal – til sommerfesten.

Universitetet i Oslo

phduio – dokumentklasse for doktorgradsavhandlinger.
uioposter – dokumentklasse for plakater.
mnfrontpage – pakke for forsider ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Diverse

AbelPrize beamer-tema for Abelprisen.
UiB beamer-tema for Universitetet i Bergen.
Macaulay2 – definisjon av Macaulay2 som et språk i listings.