LaTeX-klassen MFU brukes til å skrive offisielle dokumenter fra Matematisk fagutvalg. Klassen følger Universitetet i Oslos brev- og notatmal.MFU-logo