Her er en fil som definerer Macaulay2 som et språk i LaTeX-pakken listings. Hvis filen lagres lokalt vil den bli automatisk importert av listings. Da er det mulig å markere nøkkelord ved å bruke language = Macaulay2. Nøkkelordene er delt inn i fire grupper på samme måte som i Emacs-støtten for Macaulay2, men i utgangspunktet blir de formatert likt. For å gi hver gruppe sin egen stil, bruk innstillinger tilsvarende til keywordstyle = [2]\color{blue}, der tallet [i] tar verdiene 1, 2, 3 og 4.