MathDept er et beamer-tema designet for å vise tilhørighet til Matematisk institutt. All nødvendig informasjon finnes i dokumentasjonen.

Her er et lite eksempel med tilhørende kildekode som viser hvordan MathDept ser ut.

Trykk her for en grunnleggende innføring i beamer.