Her er en mal til quizen som arrangeres årlig av Matematisk fagutvalg på Matematisk institutts sommerfest. Formålet med malen er å etterlikne en eksamensoppgave.


Quiz 2015.
Quiz 2016.
MFU-logo