LaTeX-pakken masterfrontpage brukes til å generere offisielle forsider til masteroppgaver ved Matematisk institutt. Trykk her for dokumentasjonen og her for et eksempel.

Ser du etter en mer generell forside som kan benyttes av hele Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og som kan anvendes på andre typer dokumenter enn masteroppgaver? Da er du ute etter mnfrontpage.


English

The LaTeX package masterfrontpage is used to generate official front pages for master's theses at the Department of Mathematics. Click here for the documentation and here for an example.

Are you looking for a more general front page that can be used by the entire Faculty of Mathematics and Natural Sciences and is applicable to other types of documents than master's theses? Then you want mnfrontpage.