Framdrift:

19 februar:

Milepæl 2: Presentasjon av oppgaven for resten av kurset.

4 mars:

Demo1: Koblet opp generator oscilloskop og satte innstillinger på disse ved hjelp av matlab. Gjorde en enkel beregning av vanntemperaturen.

6 mars:

Satte opp oscilloskopet til å plotte middelverdien av 32 målinger.Byttet refleksjonsplaten med to treklosser. Fikk et bedre ekko signal med når jeg hadde likt refleksjonsmatriale for begge ekko signalene. Gjorde flere målinger som var stabile på +/- 0.5 grader.

10 mars:

Gjort klar det lille bassenget og montert opp termostat på dette, slik at jeg kan regulerer temperaturen i vannet.

13 mars:

Gjorde temperaturmålinger fra 15 til 25 grader i det lille bassenget. Klarte å lese av hele grader. Regner med at det er høyeste oppløsning.

28 mars:

Første utkast av GUI applikasjonen til Matlab er gjennomført. Knapper for å koble opp instrumentene, sette opp og gjøre temperaturmåling.Kan sees her.

6 april:

Prototyp av refeksjonskloss i plexiglass ferdig.

7 april:

Måleforsøk med refleksjonskloss i plexiglass fungerer dårlig. Får for mange ekko signaler fra de forskjellige lagene av plexiglass i klossen.

8 april:

Demo 2: Viste målinger med bruk av GUI applikakasjon. Får en god måling på 17 grader. Ved andre temperaturer får jeg feil resultat. Skyldes en feil i algoritmen

5 mai:

Modifisert refleksjonsklossen med stålplater på refleksjonsflatene og festet brakett for transducer på platen. Dette gir mer stabile målinger. Har også gjort noen forandringer på GUI aplikasjonen.

6 mai:

Poster for prosjektet ferdigstilles.

10 mai:

Gjort korrigeringer på GUI.

13 mai:

WEB side ferdigstilles.