Støy fra minibåter

Dette er websiden for prosjektet mitt i INF 3460 som omhandler karakteriseringen av propellstøy fra to småe modelbåter

Prosjektplan

Mål:

Bruke et hydrofon for å måle propellstøyen til flere modelbåter som kjøres i en tank(1.5x2m) i kjelleren hos Sintef. Ved hjelp av oscilloskop og et selvlagt MATLAB program karakterisere støyen fra propellen til de forskjellige modelbåtene og bruke dette for å skille dem fra hverandre. Dette er for å utforske egenskapene av lyd under vann og teknikkene som brukes i passivt sonar.

Milepæler:

Aktivitet/Milepæl Dato
Introduksjon: Forslag til oppgaver, akustikk, prosjektplanlegging og presentasjonsteknikk (21.1, 28.1, 4.2) Ferdig 4.2
1. milepæl: Ferdig prosjektplan og litteraturoversikt (innlevering) 11.2
2. milepæl: Presentasjon av oppgavens bakgrunn og status på feltet 18.2
3. milepæl: Demo 1 – Avspille lyden fra hydrofonet evt. Fourierspektret til støyen 4.3
4. milepæl: Demo 2 – Demonstrasjon/avspilling fra den isolerte karakteristiske frekvensen(Kavitasjonsstøyen). 8.4
5. milepæl: Poster 29.4
6. milepæl: Web-side 6.5
7. milepæl: Presentasjon med demonstrasjon 20.5
Utfordringer:

Siden jeg kommer til å utføre mine målinger i en ståltank regner jeg med at lydrefleksjonene fra vegene kommer til å gi meg en del problemer. Jeg vil prøve å se etter kavitasjonsstøyen som blir produsert av bladene til modelbåt propellen, siden den burde være avhengig av formen til bladene og dermed være et mål på hvilket båt som blir registert, videre siden ”kavitasjonslyden” blir dannet når dampbobler imploderer så håper jeg at de er enkle å didektere.


Grunnet noe lang leveringstider for hydrofonet Reson TC 4034 som har en bruks frekvens område fra 1Hz-470kHz kommer jeg til å starte ut med utviklingen av programmet og støy testene med et annet, men tilgjenglig hydrofon(Olympus V1012) som har senter frekvens på 250KHz.

Jeg bruker uke 19 som buffer hvis det skulle skje evt. forsinkelser som jeg regner med vil komme i denne perioden grunnet obliger i andre emner og lignende. Merk at jeg avsatt et langt tidsrom for lagingen av websiden , dette er fordi jeg ikke har lagd en webside før og siden jeg har tenkt å oppdatere websiden mens jeg gjør fremskritt i prosjektet.

I tilfelle bildet er for liten eller uskarp klikk her

Litteraturliste:

• Transducers and Arrays for Underwater Sound/by Charles H. Sherman, John L. Butler

• Mechanics of Underwater Noise/by Donald Ross

• http://de.wikipedia.org/wiki/Kavitation

Noen nyttige linker:

.