Her kommer informasjon om forkurset i informatikk for MENA- og LAP-studenter: INFForkursets hjemmeside