In [8]:
import matplotlib.pyplot as plt
import locale
from numpy import *
aar=12*5 #ant mnd vi vil modelere 


solgte_prover=zeros(aar)
lisens_total=zeros(aar)
salg_av_modul_total=zeros(aar)
solgte_enheter=array([int(100*2**(i/12)) for i in range(aar)])

pris_per_modul=1000 #kr inntekt per modul (salgspris-innkjøpspris)
pris_per_prove=40 #kr inntekt per prove (salgspris-innkjøpspris)
prover= 100 #ant forventet salg per enhet per år
lisens_pris=1000 #kr per lisens per aar


print(solgte_enheter)
print("antall enheter solgt per mnd")


for i in range(aar):
  if i!=0:
    solgte_prover[i]=solgte_enheter[i]*prover*pris_per_prove+solgte_prover[i-1]
    lisens_total[i]=solgte_enheter[i]*lisens_pris+lisens_total[i-1]
    salg_av_modul_total[i]=solgte_enheter[i]*pris_per_modul
  else:
    solgte_prover[i]=solgte_enheter[i]*prover*pris_per_prove
    lisens_total[i]=solgte_enheter[i]*lisens_pris
    salg_av_modul_total[i]=solgte_enheter[i]*pris_per_modul
  inntekt_per_aar=\
  salg_av_modul_total\
  +solgte_prover\
  +lisens_total
#pris per år er satt sammen av:
#salg av modul: Ant moduler solgt, dette er en engangssum
#solgte_prover: Hvor mange prøver solgt, gamle og nye kunder
#lisens_total: alle kunder 
  
  
plt.bar(linspace(1,aar,aar),inntekt_per_aar)
plt.xlabel('mnd')
plt.ylabel('inntekt [kr/år]')
plt.yscale('log')
plt.show()
for i in enumerate(inntekt_per_aar):
  print("mnd {0}\nTotal: {1:,} kr \nEnheter {2}\n".format(i[0]+1,int(i[1]),solgte_enheter[i[0]]))
[ 100 105 112 118 125 133 141 149 158 168 178 188 200 211 224
 237 251 266 282 299 317 336 356 377 400 423 448 475 503 533
 565 599 634 672 712 755 800 847 897 951 1007 1067 1131 1198 1269
 1345 1425 1510 1600 1695 1795 1902 2015 2135 2262 2397 2539 2690 2850 3020]
antall enheter solgt per mnd
mnd 1
Total: 600,000 kr 
Enheter 100

mnd 2
Total: 1,130,000 kr 
Enheter 105

mnd 3
Total: 1,697,000 kr 
Enheter 112

mnd 4
Total: 2,293,000 kr 
Enheter 118

mnd 5
Total: 2,925,000 kr 
Enheter 125

mnd 6
Total: 3,598,000 kr 
Enheter 133

mnd 7
Total: 4,311,000 kr 
Enheter 141

mnd 8
Total: 5,064,000 kr 
Enheter 149

mnd 9
Total: 5,863,000 kr 
Enheter 158

mnd 10
Total: 6,713,000 kr 
Enheter 168

mnd 11
Total: 7,613,000 kr 
Enheter 178

mnd 12
Total: 8,563,000 kr 
Enheter 188

mnd 13
Total: 9,575,000 kr 
Enheter 200

mnd 14
Total: 10,641,000 kr 
Enheter 211

mnd 15
Total: 11,774,000 kr 
Enheter 224

mnd 16
Total: 12,972,000 kr 
Enheter 237

mnd 17
Total: 14,241,000 kr 
Enheter 251

mnd 18
Total: 15,586,000 kr 
Enheter 266

mnd 19
Total: 17,012,000 kr 
Enheter 282

mnd 20
Total: 18,524,000 kr 
Enheter 299

mnd 21
Total: 20,127,000 kr 
Enheter 317

mnd 22
Total: 21,826,000 kr 
Enheter 336

mnd 23
Total: 23,626,000 kr 
Enheter 356

mnd 24
Total: 25,532,000 kr 
Enheter 377

mnd 25
Total: 27,555,000 kr 
Enheter 400

mnd 26
Total: 29,693,000 kr 
Enheter 423

mnd 27
Total: 31,958,000 kr 
Enheter 448

mnd 28
Total: 34,360,000 kr 
Enheter 475

mnd 29
Total: 36,903,000 kr 
Enheter 503

mnd 30
Total: 39,598,000 kr 
Enheter 533

mnd 31
Total: 42,455,000 kr 
Enheter 565

mnd 32
Total: 45,484,000 kr 
Enheter 599

mnd 33
Total: 48,689,000 kr 
Enheter 634

mnd 34
Total: 52,087,000 kr 
Enheter 672

mnd 35
Total: 55,687,000 kr 
Enheter 712

mnd 36
Total: 59,505,000 kr 
Enheter 755

mnd 37
Total: 63,550,000 kr 
Enheter 800

mnd 38
Total: 67,832,000 kr 
Enheter 847

mnd 39
Total: 72,367,000 kr 
Enheter 897

mnd 40
Total: 77,176,000 kr 
Enheter 951

mnd 41
Total: 82,267,000 kr 
Enheter 1007

mnd 42
Total: 87,662,000 kr 
Enheter 1067

mnd 43
Total: 93,381,000 kr 
Enheter 1131

mnd 44
Total: 99,438,000 kr 
Enheter 1198

mnd 45
Total: 105,854,000 kr 
Enheter 1269

mnd 46
Total: 112,655,000 kr 
Enheter 1345

mnd 47
Total: 119,860,000 kr 
Enheter 1425

mnd 48
Total: 127,495,000 kr 
Enheter 1510

mnd 49
Total: 135,585,000 kr 
Enheter 1600

mnd 50
Total: 144,155,000 kr 
Enheter 1695

mnd 51
Total: 153,230,000 kr 
Enheter 1795

mnd 52
Total: 162,847,000 kr 
Enheter 1902

mnd 53
Total: 173,035,000 kr 
Enheter 2015

mnd 54
Total: 183,830,000 kr 
Enheter 2135

mnd 55
Total: 195,267,000 kr 
Enheter 2262

mnd 56
Total: 207,387,000 kr 
Enheter 2397

mnd 57
Total: 220,224,000 kr 
Enheter 2539

mnd 58
Total: 233,825,000 kr 
Enheter 2690

mnd 59
Total: 248,235,000 kr 
Enheter 2850

mnd 60
Total: 263,505,000 kr 
Enheter 3020