Navn:            Mehdi Azadmehr

Ph.D.  

 


Publikasjoner:

”A foveated AER imager chip” M. Azadmehr, J.P. Abrahamsen, P. Hafliger.

”Band Pass Pseudo floating-gate amplifier”  Y. Berg, M. Azadmehr, O. Mirmotahari, S.Aunet.

”Current-Starved Pseudo floating-gate amplifier” M. Azadmehr, Y. Berg.

 

 


Kurs ved UIO:

Semester

Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

Vår 2007

FYS9310

Halvleder materialteknologi

10,0

Vår 2007

INF9490

RF MEMS

10,0

Høst 2006

FYS9230

Mikro- og nanosystem modellering og design

10,0

Høst 2005

ELD5960

Elektronikk og datateknologi. Masteroppgave

60,0

Vår 2004

INF5460

Elektrisk støy - mottiltak og beregning

10,0

Vår 2004

FYS4260

Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder

10,0

Høst 2003

FYS4270

Data-assistert konstruksjon av kretselektronikk

10,0

Høst 2003

INF238

Mikroelektronikk grensesnitt

3,0

Høst 2003

INF239

Prosjektoppgave i mikroelektronikk

6,0

Høst 2003

INF5470

Neuromorphic Electronics

10,0

Høst 2003

IN241

VLSI-konstruksjon

12,0

Vår 2003

INF-CBS

CMOS billedsensorer

6,0

Vår 2003

INF-RFD

Rf kretser, teori og design

6,0

Vår 2003

INF102

Utvikling av datasystemer

15,0

Høst 2002

INF101

Grunnkurs i objektorientert programmering

15,0

 

·  


·  

·             

·  


·               EMAIL

·  


                         Sist oppdatert 29-11-07