IFI-studier: Emner: MOD190

MOD190 - Numeriske metoder

Forelesere:    Tom Lyche (tom at ifi.uio.no)    –   Michael S. Floater (mif at sintef.no)
Gruppelærer:    Jørn Birknes (jornb at math.uio.no)
Kontakt:      Forelesere eller gruppelærer

Beskjeder:

1/1: Velkommen til MoD190.

28/1: Løsningsforlag til ukeoppgavene blir lagt ut etter øvelsene.

17/2: Levert oblig?
Liste over hvem som har levert og godkjentliste finnes her.

1/4: Frist for å levere oblig3: 6. mai.

2/4: Oblig2 blir levert tilbake på regneøvelsen tir. 8. april eller den kan hentes på kontoret til gruppelæreren. Godkjentlisten er oppdatert!

13/5: Oblig3 blir levert tilbake på regneøvelsen tir. 14. mai eller den kan hentes på kontoret til gruppelæreren. Godkjentlisten er oppdatert!

23/5: Jørn er bortreist 24. mai til 1. juni.

Undervisning
Læremidler og pensum    –   Forelesningsplan    –   Beskjeder    –   Tid og sted    –   Emnebeskrivelse

Oppgaver
Ukeoppgaver    –   Løsningsforslag    –   Obligatoriske oppgaver    –   Godkjentliste    –   LaTeX    –   Matlab

Eksamen
Informasjon rundt eksamen, samt peker til tidligere gitte oppgaver, finner du på instituttets eksamenssider

Annet
Tidligere semestre:    –   Tidligere eksamener

Generelt
Programvare    –   Ifi-CD    –   Jobbe hjemmefra    –   Regler og netikette    –   Studieadministrasjonen    –   Driftsavdelingen