her er jeg og her kommer jeg til å være.

Noen kommentarer?
mortefa@ifi.uio.no