⇦  Digitale Medier  ⇨

High Tech & High Touch

Siden ble lastet ned klokken


Dataspill

Audio & Video

Hypertekst-historie

 • Høydepunktene til hypertekst og hypermedia
  • 40-tallet - Vannevar Bush (Memex)
  • 60-tallet - Ted Nelson (Xanadu)
  • 60-tallet - Douglas Engelbart (Augment)
  • 80-tallet - Bill Atkinson (HyperCard)
  • 90-tallet - Tim Berners-Lee (WWW)

Euler's Polyhedron Theorem

If V vertices, E edges and F faces, then V - E + F = 2
Dodecahedron
Animasjonen viser lemmaet som forklarer hvorfor en fotball må ha 12 penta lapper
Hvilken dag ble du født på?
Kilder til animasjonen og scriptene:
3Quarks GIF Animations Platonic Solids
Free JavaScripts provided by The JavaScript Source

Informasjonsteknologi

Medier (digitale)

Nettsikkerhet og annet

That Penguin didn't get dressed up for nothing!

Eksempler på Experience Design anno 2008