Meg.


Martin

Navn: Martin S. O.
Alder:25 år
Studerer:Nano- og mikroelektronikk
Bur:Vestgrensa 2
Kommer fra:Os i Hordaland