ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked

Nils-Henrik M. von der Fehr


Undervisning høsten 2007

Plan

 


Forelesningsnotater

Del 1 - Innledning

Del 2 – Drift og lønnsomhet

Del 3 – Produksjon og kostnader

Del 4 – Marked og konkurranse

Del 5 – Muligheter og valg

Del 6 – Arbeid og fritid

Del 7 – Arbeidsmarked og lønnsdannelsen

Del 8 – Forbruk og sparing

Del 9 – Rettigheter og resultat

Del 10 – Fullkommen konkurranse

Del 11 - Markedssvikt

Del 12 – Skatter og subsidier

Del 13 - Regulering


Seminar

Oppgaver


Sensurveiledning tidligere eksamener

Våren 2005

Våren 2006


Utkast til lærebok i mikro

Kapittel 2. Drift og lønnsomhet

Kapittel 3. Produksjon og kostnader

 


 

Document created 18.01.2005.
Document last updated 20.08.2007.