Selected Other Work

Nils-Henrik M von der Fehr


Effektiv måloppnåelse – en analyse av utvalgte politiske målsetninger (Achieving the aims – analysis of a selection political aims), report to the Ministry of Administration and Reform, 2006.

Ute av balanse? En analyse av produksjonstilpasningen i kraftmarkedet (Out of balance? An analysis of power supply), report to the NVE Norwegian Water and Energy Directorate, 2005.

På like vilkår? En analyse av konkurranse mellom offentlige og private foretak (Competition between public and private companies) (with Trond Bjørnenak, Dag Morten Dalen, Trond E. Olsen and Gaute Torsvik), Skrifter fra Konkurransetilsynet nr. 1/2005, Oslo: Norwegian Competition Authority.

Prices vs. Quantities: Public Finance and the Choice of Regulatory Instruments (with Fridrik M Baldrusson), Working Paper 04:01, Institute of Economic Studies, University of Iceland, 2004.

Kjekt å ha! Om hjemfallsordninger (On the Reversion of Electricity Generation Licences), Report for Hjemfallsutvalget, Norwegian Ministry of Oil and Energy, 2004.

Kraft og makt – en analyse av konkurranseforholdene i kraftmarkedet (Power – Analysis of Competition in the Electricity Market) (with Torstein Bye, Lars Sørgard and Christian Riis), Report to the Norwegian Ministry of Administration and Labour.

Økonomiske prinsipper for fastsettelse av priser for jernbaneinfrastruktur (Economic Principles for Pricing Access to Railway Infrastructure) (with Dag Morten Dalen), Report 3/2002, The Ragnar Frisch Centre for Economic Research.

Næringspolitikk på like vilkår? Noen prinsipiell betraktninger (A level playing field? On optimal industrial policy), SNF-report 33/02, Institute for Research in Economics and Business Administration, 2002.

Nettregulering (Regulation of Networks) (with Einar Hope and Kåre P Hagen), SNF-report 1/02, Institute for Research in Economics and Business Administration, 2002.

Influencing bureaucratic decisions (with Lone Semmingsen), Memorandum no 09/2000, Department of Economics, University of Oslo, 2000.

Regional virkninger av økte kraftpriser til kraftkrevende industri (Regional impact of increased electricity prices for the power intensive industry) (with Trond Hjørungdal), Report 3/1999, Frisch Centre for Applied Economic Research, 1999.

Lover, regler og næringslivets effektivitet (Laws, regulations and industrial efficiency), Næringslivets Hovedorganisasjon, 1998.

Krysseie og eierskapskonsentrasjon i det norsk-svenske kraftmarket (Crossownership and ownership concentration in the Norwegian-Swedish electricity market) (with Lars Sørgard and Tore Nilssen), SNF-report 15/98, SNF Foundation for Research in Economics and Business Administration, 1998.

Ikke for å vinne? En analyse av konkurranse og konkurransepolitikk (Not to win? An analysis of competition and competition policy) (with Victor D. Norman, Torger Reve and Anders Chr. Stray Ryssdal), SNF-report 8/98, SNF Foundation for Research in Economics and Business Administration, 1998.

Option values in sequential markets (with Christian Riis), Memorandum no 7/1998, Department of Economics, University of Oslo, 1998.

Competition in electricity spot markets - economic theory and international experience (with David Harbord), Memorandum no 5/1998, Department of Economics, University of Oslo, 1998.

Capacity investment and competition in decentralised electricity markets (with David Harbord), Memorandum no 27/1997, Department of Economics, University of Oslo, 1997.

Long-term contacts and imperfectly competitive spot markets: a study of the U.K. electricity industry (with David Harbord), Memorandum no 14/1992, Department of Economics, University of Oslo, 1992.

Spot market competition in the UK electricity industry (with David Harbord), Memorandum no 9/1992, Department of Economics, University of Oslo, 1992.


Document created 02.01.2002.
Document last updated 11.09.2007.