Ikke så mye her... Bortsett fra litt INF1000 Java-kode.