Naltrekson - hva er det? (01.08.05)

Naltrekson er et stoff som blokkerer opioidreseptorene i hjernen, slik at opioidstoffer ikke kan komme til og gjøre sin virkning. Med et beskyttende nivå naltrekson i blodet, vil det å injisere opioider være helt bortkastede penger.

Naltrekson fungerer helt annerledes enn for eksempel antabus for alkoholmisbrukere. En blir ikke syk av å tilføre opioider når reseptorplassene allerede er blokkert av naltrekson. Dersom man gjør det omvendt, altså tilfører naltrekson når man har opioider i blodet, vil man derimot få en umiddelbar abstinensreaksjon. Denne oppstår fordi reseptorene binder seg til naltrekson fremfor opioider, og reseptorene da går fra stimulering til full blokkering på kort tid.

Naltrekson har ikke noe kjent misbruks- aller avhengighetspotensiale. I tablettform er det klassifisert som et C-preparat. Dette har gjort at noen behandlingstilbud som regnes som medikamentfrie, har vært åpne for at enkelte klienter har ønsket å prøve ut naltrekson.

Naltrekson er i bruk i flere land for behandling av alkoholavhengighet, men ser ut til å fungere kun i kombinasjon med samtalebehandling. I Norge er imidlertid ikke naltrekson godkjent til bruk ved alkoholavhengighet. Noen forskningsrapporter tyder også på at naltrekson kan minske forbruket av noen andre rusmidler, som kokain, amfetamin og nikotin, ved å minske rusbehovet. Imidlertid er det ikke snakk om noen blokkering for virkningen av disse midlene. Personer med naltrekson i kroppen vil derfor fortsatt ha anledning til å ruse seg på andre stoffer enn opioider. Andre virkninger av naltrekson, for eksempel ved psykiske lidelser, er foreløpig dårlig dokumentert.

I noen tilfeller kan bivirkninger oppstå ved bruk av naltrekson, antagelig fordi naltrekson også blokkerer for kroppens egne opioidstoffer. Disse er lett hodepine, kvalme og mageproblemer, ledd- og muskelsmerter eller -uro, søvnproblemer. En større litteraturgjennomgang viste at det ikke var grunnlag for å si at naltreksonbruk forårsaker humørsvingninger eller gir økt angst eller depresjon. Alvorlige bivirkninger av naltreksonbruk forekommer svært sjelden, og naltrekson ser ikke ut til å interagere i nevneverdig grad med stoffer utenfor opioidgruppen.

Naltrekson fins i tablettform (Revia), i ulike former for kapsler i implantat, og det er også depotsprøyter under utvikling som skal ha rundt fire ukers virketid.