Naltrekson i kriminalomsorgen - NIKO studien (19.01.06)

Naltrekson implantat er for tiden tilgjengelig for innsatte i en del fengsler i Helseregion Øst.

Internasjonal erfaring tyder på en rimelig god effekt av Naltrekson tabletter som tilbakefalsprofylakse blant heroinavhengige innsatte, det kan tenkes at implantatene kan være en bedre alternative.

Om det har så god effekt som metadonvedlikehold skal finnes ut av i NIKO studien.

Dette prosjektet er åpen for flere interesserte som kan velge behandlingsmåte (metadon eller naltrekson) 6 mnd etter løslatelsen. Den første 6 måneders perioden etter løslatelse innebærer tilfeldig fordeling til enten metadon (LAR) eller Naltrekson implantat, en vanlig og akseptert prosedyre i alle studier som prøver ut nye medikamenter. Alle deltakere skal kunne få et tverrfaglig samarbeid mellom fastlege, sosialsenter og LAR hhv NTX konsulent.

Forsøket ledes av lege Philipp Lobmaier ved Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Universitetet i Oslo. Prosjektet finansieres av midler fra Norges forskningsråd, og er godkjent av Regional forskningsetisk komite, Justisdepartementet, og Statens Legemiddelverk. Prosjektet veiledes av professor Helge Waal.

Kontakt Philipp Lobmaier for spørsmål på 23 36 89 38 eller på e-post p.p.lobmaier@medisin.uio.no