Nyheter fra forskningsprosjektene:

Inntaksperioden over i naltreksonprosjektene (03.10.07)
Begge forskningsprosjektene på naltreksonimplantat ved UiO har nå avsluttet inntaket av nye forsøkspersoner, og vi konsentrerer oss om å følge opp de vi har. Etter at alle deltagere har nådd 12-18 måneders oppfølging, blir opplysningene analysert, sammenfattet, og utgitt som forskningsartikler. Inntaket stopper fordi Naltreksonprosjektene ikke er en del av det rettighetsbaserte behandlingssystemet, men er forskningsprosjekter med tidsavgrensde midler. Mange er nysgjerrige på når implantater kan bli mer tilgjengelige. Det er Statens Legemiddelverk som avgjør lovligheten og tilgjengeligheten av nye legemidler i Norge, inkludert naltreksonimplantat. Deres vurdering baseres i stor grad på forskningsresultater fra inn- og utland. Vi i naltreksonprosjektene er optimistiske på at det vil bli offentliggjort gradvis mer forskning på naltreksonimplantater i løpet av 2008/2009.

Forlengede inntaksfrister i naltreksonprosjektene (15.10.06)
De pågående prosjektene med utprøving av naltreksonimplantat vil ikke nå målet om å rekruttere forskningsmessig tilfredsstillende antall deltagere innenfor tidligere satte frister. For «Naltrekson som tilbakefallsforebygging» betyr det at nye deltagere er velkomne i prosjektet til ut juni 2007. For «Naltrekson i Kriminalomsorgen» er inklusjonsperioden også utvidet til ut 2006. Et lavt antall deltagere i prosjektene vil gjøre statistisk analyse av resultatene vanskelig eller umulig, og påliteligheten av forskningen blir forringet. Utvidelsen av rekrutteringsfristene er et av flere virkemidler vi forsøker å ta i bruk for å sørge for at det ikke skjer.

Tilbakefallsprosjektet i «Verdt å vite» NRK P2 (15.06.06)
Prosjektleder Nikolaj Kunøe presenterte «Naltrekson som tilbakefallsforebygging» i P2-programmet Verdt å vite 13.06.06. Sendingen kan lastes ned som podcast via programmets hjemmesider: http://www.nrk.no/programmer/sider/verdt_aa_vite/

Naltreksonprosjektene i pressen (15.06.06)
Niende juni var naltreksonimplantering tema i Aftenpostens Aftenutgave, få dager senere i Dagsavisen. Igjen ber vi om at de som er nysgjerrige på opplysninger fremkommet i media, sjekker disse opp mot denne nettsiden (lenkene til venstre) og evt tar kontakt med prosjektlederne direkte for oppklaringer.

Naltreksonprosjektene i Aftenposten (15.01.06)
14. januar ble både prosjektet i kriminalomsorgen og prosjektet for institusjonsbehandlede viet oppmerksomhet i Aftenposten, og senere også på radio og tekst-tv. Artikkelen inneholder noen forenklinger og overdrivelser, og vi anbefaler alle interesserte å dobbeltsjekke informasjonen der med den som er laget av oss på denne siden. Artikkelen kan leses på http://www.aftenposten.no/helse/article1198282.ece

Endringer i opplegget til "Naltrekson som tilbakefallsforebygging" (01.01.06)
I det gamle opplegget (i 2005) måtte alle som ønsket seg implantat, ha en kontrollperson som var lik på alder, kjønn, og bruksmåte for opioider. Dessverre var det ikke mulig å finne flere enn 5 kontrollpersoner som tilfredsstilte kriteriene, til tross for samarbeid med mange rusinstitusjoner. Mange som ønsket implantat gjennom prosjektet, måtte skuffet konstatere at det ikke kunne finnes kontrollperson til dem. I 2006 innfører vi derfor et nytt opplegg, der alle som er interessert i implantat vil bli fordelt til å få dette enten like før utskriving fra rusinstitusjon eller seks måneder etter. Begge grupper vil få tilbud om implantat like lenge. Se mer under den oppdaterte beskrivelsen av prosjektet i menyen til venstre.

Sørlandet sykehus prøver ut naltreksonimplantat i Agderfylkene (22.06.05)
Sørlandet sykehus Kristiansand, Avdeling for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA), har inngått et samarbeid med prosjektet Naltrekson som tilbakefallsforebygging, Universitetet i Oslo. Samarbeidet innebærer at opioidavhengige i agderfylkene kan delta i prosjektet på under samme forutsetninger som deltagerne på Østlandet, og får utført implantering og intervjuer i regi av ARA i Kristiansand. Øvrige Helse Sør (Vestfold, Telemark, Buskerud) dekkes av forsøksleder Nikolaj Kunøe i Oslo.

Naltreksonprosjektene i Rus og Avhengighet (01.06.05)
I Rus & Avhengighet nr 3/05 har naltreksonprosjektene fått omtale på side 34 under overskriften "Prøver ut naltreksonimplantat". Philipp Lobmaier leder prosjektet Naltrekson i kriminalomsorgen, og har skrevet en artikkel om implantatbehandlingen i Australia på side 33-34 i samme nummer. Besøk bladet Rus og Avhengighet på www.rus.no

Klart for implantering og oppstart! (29.04.05)
Vår lege har nå fått grundig opplæring i- og erfaring med å operere inn naltreksonimplantater. Deltagere i forskningsprosjektene på naltreksonimplantat, kan dermed ønskes velkomne til implantering hos oss. Dette markerer også starten på en lang periode med testing og intervjuing i de to prosjektene. Vi forhandler med samarbeidspartnere for at deltagere i “Naltrekson som tilbakefallsforebygging” fra sør- og vestlandet kan få utført implantering i sin helseregion.