Naltrekson - en vei ut av heroinavhengiget? Naltrekson er et legemiddel som ved tilstrekkelig dosering blokkerer for virkningen av opiatstoffer. Innoperert under huden som kapsler, kan blokkeringen vare opptil seks måneder.
To forskningsprosjekter ved Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer er satt i gang for å undersøke om naltreksonkapsler kan hjelpe eksbrukere å unngå tilbakefall etter en opiatfri periode.