Naltreksontabletter i behandling av opioidavhengighet (01.08.05)

Etter at naltrekson ble oppfunnet på slutten av sekstitallet, gikk det ikke mange år før det var tilgjengelig i tablettform. Forskning på bruk av ulike typer naltreksontabletter i opioidbehandling begynte på syttitallet, og er i Norge tilgjengelig under navnet Revia. Tablettene tas vanligvis 1x50mg eller 2x25mg per døgn. 50mg gir beskyttelse mot opioider i ca ett døgn.

I korte trekk kan man si at forskningen på virkningen av naltreksontabletter i behandling finner følgende:

  • Naltreksontabletter uten annen behandling har, på lang sikt, liten innvirkning på opioidbruk for flertallet av brukerne.
  • Sammen med integrerte terapiopplegg med adferdsfokus kan tablettene likevel gjøre at utfallet blir bedre.
  • Behandlingsopplegg har større sjanse for å lykkes dersom personen tar tablettene under påsyn, risikerer å miste noe verdifullt (arbeidsplass, kone, familie) dersom tabletten ikke tas, eller får en konkret belønning hver gang den tas.

Dette stemmer godt med erfaringene fra forskningsprosjektene på naltreksontabletter her hjemme, blant annet på Tyrili. Det ser ut til at det er vanskelig å ta tablettene jevnlig og over lang nok tid til å være tilstrekkelig beskyttet mot tilbakefall. De behandlingsoppleggene som lykkes med tablettbehandling, har da også fokusert mye på selve det å ta naltreksontabletten.