Nils Petter Wiens hjemmside

Jeg jobber i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. - se NSM .

Jeg har tidligere jobbet som lokal IT-ansvarlig på "Centre for physics of geological processes" - PGP.
Jeg har tidligere undervist kurset inf1000 flere ganger.
Jeg har også jobbet for driftsavdelingen på UniK.

Jeg har hovedfag i informatikk tatt ved Institutt for informatikk og UniK.
Oppgaven min gikk ut på å lage og evaluere evaluere helhetlige sikkerhetssystemer.

Div linker:

Diverse:

"There is no trouble so great or grave that cannot be diminished by a nice cup of tea."
- Bernard-Paul Heroux - 1900s Basque philosopher


Absolutt ikke vedlikeholdt av Nils