Kjell Nordseth

Ekskursjonsguider for Norge med vekt på Geoturisme

Ved institutt for geofag ved Universitetet i Oslo er det et arbeid i gang med å utarbeide en ekskusjonsguide for Norge med underliggende tema Geoturisme.

Redaktør er Kjell Nordseth 1.amanuensis emeritus med arbeidsplass ved instituttet. Arbeidet har pågått noen år og startet i sin tid med å samle inn eksisterende guider. Men det har etter hvert blitt mye mer. Geoturisme følger her den internasjonale definisjonen fra National Geographic Society: «Turisme som ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart – miljø, kultur, estetikk, kulturarv – og som kommer lokalsamfunnet til gode». I dette arbeidet er det derfor lagt vekt på å vise lokaliteter med naturfaglige verdier – det kan være seg innen geologi, hydrologi, naturgeografi, biologi, arkeologi, naturvern, kultur-minne og –landskap. Spesielle attraksjoner er også tatt med, og alt vil forhåpentligvis gi en større bredde i «guidingen» på en studietur eller en reise. Fokus er hva du kan se nå.

Norge er behandlet i to og to fylker bortsett fra Østlandet og Nordland. Lokalitetene finner du på kart – norgeskart.no – i den målestokk du ønsker. Dette blir 9 bøker/hefter hvorav jeg er ferdig med 7. Lokalitetene er behandlet vitenskapelig med litteraturreferanser i form av numre i en fyldig litteraturliste bakerst i hver bok. Dette for å kunne arbeide seg dypere.

Bøkene er tilgjengelig som pdf-filer ved Institutt for geofag, UiO og kan skrives ut fritt. Forfatteren forbeholder seg retten til selv å rette i manus for senere utgaver. Han er derfor mer enn interessert i tlbakemeldinger om feil og tilføyelser og om andre lokaliteter. Du finne der forskjellige guiden som lenker under.

Forfatteren er overbevisst om at bøkene er gode å ha i planlegging av ekskursjoner, fagturer, reiser og lignende. Selv har han en bred bakgrunn som naturgeograf med geomorfologi og hydrologi. Men han har undervist i flere sider av geofaget etter at geofagene ble slått sammen ved Universitetet i Oslo

GEOTURISME – lenker til Ekskursjonsguider

  1. Østlandet rundt Oslofjorden
  2. Hedmark_Oppland
  3. Buskerud_og_Telemark
  4. Sørlandet
  5. Sørvestlandet
  6. Nordvestlandet
  7. Trøndelag
  8. Nordland
  9. Troms og Finnmark