Odd Aurmo

 

[*]

 

Institutt for Informatikk

 

Faglige interesser

 

 

Masteroppgaver våren 2010 (se presentasjon)

Elektronisk bevis. Se kronikk i Dagbladet 11. januar 2006.

         Mulige masteroppgaver

         Etablere prosedyrer for validering av ekthet til elektroniske bevis for å skape tillit til elektroniske bevis

         Kan vi stole på SMS-bevis i norsk rett?

     Standardisering, identifikatorer

         Standardisering innen IKT (se Veileder til Referanskatalog). Hva er standarder og kategorisering av disse.

         Identifikatorproblematikk. Prosessbare identifikatorer for personer, bedrifter, offentlige enheter osv

         I samarbeid med DIFI – Direktoratet for forvalning og IKT

    Andre oppgaver i samarbeid med eksterne

·        Sporingsløsninger

    Egne forslag

         Evaluering av løsninger/produkter

         Integrering av løsninger i gitt infrastruktur