Odd Magnus sin hjemmeside

First things first; den tvilsomme personen i bildet under er meg; Odd Magnus Meyer.

Dette er et bilde av Odd Magnus.

Litt om meg:


Kontaktinfo:

Jeg kan kontaktes på min e-mail: oddmm@student.matnat.uio.no


Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!