Oddvar Soeraasen

Oddvar Søråsen

English version


Navn	   :	Oddvar Søråsen
Stilling   : Professor innen kompetanseområdet Mikroelektronikksystemer (MES),
        forskningsgruppe Nanoelektronikk (NANO)
Institusjon  :	Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
Kontor	   :	Rom 3411, 3.etg, Informatikkbygget
Besøksadresse : Gaustadalleen 23
Postadresse  : Postboks 1080 Blindern, N-0316 Oslo
Kontortelefon :	+47 22 85 24 56
Ekspedisjon  : +47 22 85 24 10
Telefax    : +47 22 85 24 01
Email	   :	oddvar AT ifi.uio.no

Jeg har vært ansatt ved Institutt for informatikk siden 1986 som professor i mikroelektronikksystemer.
I periodene 1997 -98 og 2000 - 2003 har jeg vært bestyrer ved instituttet.

Faglige interesser:

Jeg har interesser innen

Fra ca. 2000 har jeg veiledet studenter innen

Etter et forskningopphold ved MiNaLaboratoriet ved SINTEF 2003-04, har jeg konsentrert min aktivitet om

Curriculum vitae:

Undervisning:

Hovedfagsoppgaver:

Veiledning:

Forskning:

Publikasjoner:

Presentasjoner (utvalg):


Last modified 26. October, 2007 by Oddvar Søråsen