Øystein Christiansen

Øystein Christiansen

Navn	   :	Øystein Christiansen
Stilling   : Overingeniør
Institusjon  :	Institutt for informatikk
Kontor	   :	Rom 3413 i Informatikkbygget
Telefon    :	22 85 24 62 / 924 29 003
E-post	   :	oec@ifi.uio.no

Oppgaver i driftsgruppa ved Ifi

Faglige interesser

Noen Beatles-inspirerte dikt på veien

Utenomfaglige interesser