Tentativ forelesningsplan for FYS1120, høsten 2004

Pr. 7. september 2004

Nr.

Dato

Uke

Tema

Kapittel

Emner

1

16. aug.

34

Elektriske
ladninger
og felter

21.1-3

Introduksjon, elektrisk ladning, ledere og isolatorer, Coulombs lov

2

17. aug.

34

21.4-6

Elektrisk felt, dipoler

3
23. aug.
35
22.1-5
Gauss’ lov, elektrost. egenskaper for ledere
4
24. aug.
35
23.1-2
Elektrostatisk potensial
5

30. aug.

36

23.3-5

Ekvipotensialflater

6

31. aug.

36

Kondensatorer
og
kapasitanser

24.1-2

Kapasitans, sammenkobling av kondensatorer

7

6. sept.

37

24.3

Elektrisk potensiell energi, energi i el. felt

8

7. sept.

37

24.4-6

Dielektrika, polarisasjon, Gauss' lov i dielektrika

9

13. sept.

38

Strøm og
motstand

25.1-3

Strøm, strømtetthet, Ohms lov, motstand

10

14. sept.

38

25.4-6

Drudes metallmodell, ems, energi, effekt

11

20. sept.

39

DC-kretser

26.1-3

Motstander i serie og parallell, Kirchhoffs lover

12

21. sept.

39

26.4-5

RC-kretser. Oppsummering, diskusjon om opplegget fram til nå

   27. sept.
40

 

  
Ingen forelesninger eller grupper
28. sept.
40
13

4. okt.

41

Magnetisk felt

27.1-6

Det magnetiske feltet, kraft på en ladning

14

5. okt.

41

27.7-9

Kraftmoment, Hall-effekt

11. okt.
42
 
Ingen forelesninger eller grupper på instituttet denne uka
12. okt.
42
15
18. okt.
43
Magnetisk felt

28.1-5

Kilder til magnetfelt, kraft mellom ledere

16

19. okt.

43

28.6-7

Ampères lov

17

25. okt.

44

28.8
Dia-, para- og ferromagnetisme
18
26. okt.
44

Induksjon

29.1-2

Faradays lov

19

1. nov.

45

29.3-7

Induserte elektriske felt, Eddy-strømmer, forskyvningsstrøm

20

2. nov.

45

Superledning

29.8
Gjesteforelesning om superledning ?
21

8. nov.

46

Induktans

30.1-3

Selvinduktans, energi

22

9. nov.

46

30.4-6

R-L-C-kretser

23

15. nov.

47

Elektriske
svingninger og
vekselstrøm

31.1-3

Vekselstrøm, resistans, reaktans

24

16. nov.

47

31.4-6

Effekt, resonnans

25

22. nov.

48

Notat

Impedans og admittans (immittans)

26

23. nov.

48

Elektromag.
bølger

32.1

Maxwells ligninger

27

29. nov.

49

32.2

Bølgeligningen for plane EM-bølger

28

30. nov.

49

Repetisjon,
diverse

   
29

6. des.

50
   
30
7. des.
50
   
  15. des.

51

Eksamen

 

Hele pensum

  Lab i ukene 41, 43 og 44