Bilde av Øistein Holen

Øistein Haugsten Holen
CEES, Biologisk Institutt
Universitetet i Oslo
.Postboks 1066 Blindern
0316 OsloØistein Holen's English home page
Jeg arbeider innen teoretisk biologi og er interessert i evolusjonær økologi og dyreatferd. Min forskning fokuserer på informasjonsbruk, evolusjon av signaler og evolusjon av forsvar mot predasjon. Doktorgraden min omhandlet aggressiv mimikry og batesisk mimikry.

Nåværende stilling

Jeg er ansatt ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved Universitetet i Oslo.

Forskningsinteresser
 • Evolusjon av batesisk og müllersk mimikry
 • Evolusjon av forsvar mot predasjon
 • Predatorpsykologi
 • Reirparasittisme
 • Evolusjonære konflikter mellom foreldre og avkom
 • Bruk av signaldeteksjonsteori i atferdsøkologi
 • Koevolusjon og rød dronning-hypotesen
Undervisning

Jeg har undervist i kinseleksjon og evolusjonær spillteori for kurset "Naturlig utvalg og tilpasninger" (BIO4220).
 • seven-spotted lady beetle

  Den syvprikkede marihøna bruker rød og svart varselfarge til å signalisere at den er forsvart mot predasjon.

  bee beetle

  Humlebilla (Trichius fasciatus) ligner på en humle for å unngå predasjon.  hoverfly

  Mange blomsterfluer har vepselignende farger, men er harmløse.


  hoverfly

  Denne blomsterflua mimikerer en humle.


  Cicada

  Denne sikaden er kryptisk farget og er vanskelig å oppdage for predatorer.


  Chortippus grasshopper

  En kryptisk farget gresshoppe (mest sannsynlig Chorthippus sp.)


  Coryzus hyoscyami

  En tege med varselfarge, Coryzus hyoscyami. (Rød kanttege)


  peacock butterfly (Inachis io)

  Det er foreslått at øyeflekkene til dagpåfugløye (Inachis io) mimikerer virveldyrøyne for å skremme predatorer. Andre hypoteser er at øyeflekkene lurer predatorene til å angripe mindre viktige deler av kroppen, eller at de spiller en viktig rolle i partnervalg.
Siden er vedlikeholdt av Øistein Holen. Sist oppdatert: 31. oktober 2018.