Multimodal design, våren 2011

Oppgave 2 (oppgave 5)

Dette er meg

Min gate

Lydopptak

Oppgave 3

And they all died happily ever after

Six Feet Under: Visuelt

Six Feet Under: Lyd

Six Feet Under: Skrift

Oppgave 4

Where is Gadhafi?