Ole Bjørn Karlsen

Overingeniør, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Jeg har ansvar for drift av metallografilaboratoriet hos Gruppe for strukturfysikk i Forskningsparken.

Av utdannelse er jeg Cand. Scient. i uorganisk kjemi og materialvitenskap fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Ved arrangementer for formidling stiller jeg gladelig opp, se for eksempel bildene fra Astrofestivalen 2004.

Sammen med Ola Nilsen har jeg også laget en utstilling av og om krystaller. En svært så uferdig nettside om dette finner du her.

 


Ole Bjørn Karlsen
Fysisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1048 Blindern
0316 Oslo
tlf. 22 84 06 69
e-post o.b.karlsen at fys.uio.no