RINF 1100  vår 2018 - undervisningsplan

Pensum/læringskrav.

Ytringsfrihet og medieregulering --utkast, del I. Et utkast til deler av det som skal bli en lærebok i faget.

Forelesninger

Dato Tema Lovbestemmelser Lesing Presentasjoner PP PDF Lydopptak
31. januar 2018 Innledning Grl § 100, EMK art 10.

Utdrag fra: St. meld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 1007. februar 2018

OBS: Ikke forelesning 14.februar

Sannhet og demokratihensynet.

Ytringsfrihetens rettslige grunnlag

Ytringsfrihetens grenser (?)

Hjelpemidler til eksamen

Grl § 100, EMK art 10. Utdrag fra: St. meld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 100

Kapittel 4 Klassisk ytringsfrihet, informasjonsfrihet og retten til taushet

Aktuelt

Ytringsfrihetens begrunnelse

Begrensninger

Første time.

Andre time

21. februar 2018 Kringkastingsregulering og reklame (vi tar dette under OL) Kringkastingsloven §§ 1-1(definisjoner), § 2-1 konsesjonsplikt, § 2-3 Forhåndsvurdering av program, § 2-8 viktige begivenheter, Reklame, kap 3. Forbud mot videresending § 4-5. Kringkasting.
Første time

Det skjedde dessverre en feil med opptaket, så det er bare opptak fra første time).

28. februar 2018 Hatefulle / diskriminerende ytringer Srtl § 185, Skadeserstat § 3-6, § 3-6a. Aktuelt.

Hatefulle / diskriminerende ytringer

Første time

Andre time

7. mars 2018 Ærekrenkelser. Aktuelt

Ærekrenkelser

Første time

Andre time

14. mars. 2018 Privatlivets fred Aktuelt

Privatliv, eget bilde

Første time

Andre time

21. mars 2018 Eget bilde, Pornografi Aktuelt 1

Aktuelt 2

Retten til eget bilde

Pornografi

Første time

Andre time

4. april 2018. Obs: 12.15-1400 Informasjonsfrihet. Offentlighetslov. Taushetsplikt. Pornografi

Blasfemi

Informasjonsfrihet - offentlighet

Første time

Andre time

11. april 2018 Pornografi

Nettansvar

Aktuelt

Blasfemi

Redaktøransvar - nettenasvar

Første time

Andre time

18. april 2018 Nettansvar mm.

Politisk reklame

Ansattes ytringsfrihet

Aktuelt

Politisk reklame, ansattes ytringsfrihet

Første time

Andre time

25. april 2018 Repetisjon Repetisjon Første time

Andre time


Kurs:
Dato Oppgave
9. mars Oppgave 1
16. mars Oppgave 2
13. april Eksamen vår 2015
27. april Eksamen vår 2006
4. mai Eksamen vår 2016


Eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver

Kommentarer til eksamen våren 2007.