RINF 1100  vår 2017 - undervisningsplan

Pensum/læringskrav.

Forelesninger
Dato Tema Lovbestemmelser Lesing Presentasjoner PP PDF Lydopptak
1. februar 2017 Innledning Grl § 100, EMK art 10.

Utdrag fra: St. meld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 1008. februar 2017 Hjelpemidler til eksamen. Ulike former for ytringer


15. februar 2017 Ytringsfrihetens aspekter og begrunnelse, rettslig grunnlag og grenser (innl) Grl § 100, EMK art 10.
22. februar 2017 Privatlivets fred, rett til eget bilde, Grl § 100, EMK art 10. Srtl § 185
8. mars 2017 Informasjonsfrihet og kildevern. Skadeserstat § 3-6, § 3-6a.  Informasjonsfrihet Kildevern.pptx
15. mars 2017 Nettoperatørers ansvar Redaktøransvar, nettansvar
  • Første time
  • Noe gikk dessverre galt med opptaket fra andre time, så det finnes ikke noe opptak.
22. mars 2017 Kringkastingsregulering Kringkastingsregulering
29. mars 2017 Informasjonsfrihet. Offentlighetslov. Taushetsplikt. Politisk reklame, redaksjonsll frihet, ansattes ytringsfrihet Første time

Andre time

5. april 2016 Repetisjojn Repetisjon
19. april 2016 Repetisjon Repetisjon (Ikke noe opptak fra denne, jeg hadde glemt minnekortet til oppgakeren)

Kurs:
Dato Oppgave
10. mars Oppgave 1
17. mars Oppgave 2
25. mars Eksamen vår 2015
31. mars Eksamen vår 2006
5. mai Eksamen vår 2016


Eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver

Kommentarer til eksamen våren 2007.