Ole-Andreas Rognstad

 

 

 

Undervisningsmateriale

 

Kurs i Kjps- og avtalerett - hst 2006. Kurs 1 og 2.

 

Powerpoint-presentasjoner dag 1 8. Avtalerett v/Ole-Andreas Rognstad