Ole Christian Rynning

Studerer jus og informatikk på UiO.

Innføringskurs AFIN