nothing to see....

Uorganisk Materialsyntese

Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer

Tid\DagMandagTirsdagOnsdagTorsdag Fredag
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00 UM
FysKjm


UM
11:15-12:00 UM
FysKjm


UM
12:15-13:00 FysKjmFysKjm
13:15-14:00 FysKjm

KMN
FysKjm
14:15-15:00

KMN

15:15-16:00

KMN


16:15-17:00

KMN


17:15-18:00
Mat 1100

Mat-Inf 1100

Mena 1000

Fys-Mek

Organisk Kjemi

Calculus og Lineær Alegra

Uorganisk Kjemi

Elektromagnetisme

Lineær Algebra

Ex-Phil

Mena

Kvantefysikk

Struktur, mikrostruktur og materialer

Fysikalsk kjemi

Funksjonelle materialer

Energimaterialer

Materialkjemi

Materialkarakterisering

Kvantekjemi og spektroskopi